Ogólne warunki sprzedaży

I - Informacje o sklepie

 1. Sklep internetowy ComerzLED, działa pod adresem comerzled.pl i prowadzony jest przez firmę F.H.U. Tedtronix, 32-700 Bochnia, ul. Rynek 10, o numerze NIP 868-100-89-16, tel. +48 14 611 81 08, e-mail: tedtronix@tedtronix.pl.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu F.H.U. Tedtronix zwana jest dalej jako "Sprzedawca".

II - Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą zakupu w Sklepie internetowym ComerzLED jest podmiot gospodarczy dokonujący czynności prawnej (zawarcia umowy) związanej z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany dalej „Kupującym”).
 2. Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest F.H.U. Tedtronix.

III - Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż odbywa się na zasadach współpracy handlowej podmiotów gospodarczych. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży i dostaw organizowanych przez F.H.U. Tedtronix (niniejszym określany jako „Sprzedawca”). Kupujący w pełni uznaje przedstawione Ogólne Warunki Sprzedaży i zrzeka się własnych, wcześniej ustalonych warunków, jeśli takowe istniały.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zgodnie z art. 558KC (DZ.U. z dnia 23.04.1964, nr 16 poz 93 z późn. zm.).

IV - Zamówienia

 1. Termin realizacji większości produktów wynosi 14 dni roboczych. Na niektóre produkty istnieje krótszy termin realizacji - wtedy taka informacja będzie widoczna przy opisie produktu.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłacie zatadku w wysokości 50% wartości zamówienia. Termin realizacji liczy się od dnia zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.
 3. Wysyłka towaru następuje po pełnym opłaceniu zamówienia (nie dotyczy przesyłki pobraniowej).

V - Ceny i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny zawierają podatki oraz cła i wyrażone są w polskich złotych (PLN) w kwocie brutto.
 2. Dopuszczalne formy płatności to: przedpłata na konto lub pobranie.
 3. Cena towaru nie obejmuje transportu, instalacji, szkolenia, kosztów bankowych, ubezpieczenia, magazynowania.

VI - Reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie oferowane produkty są nowe, wolne od wad, wysokiej jakości i objęte 24 miesięczną gwarancją.
 2. Z uwagi na to, że produkty wykonywane są na zamówienie - zwrot możliwy jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu akceptacji i pisemnej zgody sprzedawcy.
 3. Towar uszkodzony mechanicznie lub noszący ślady niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowanianie nie podlega reklamacji.
 4. Wszystkie przypadki uszkodzenia w transporcie należy zgłaszać w przeciągu 2 dni od otrzymania przesyłki.

VII - Postanowienia końcowe

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, tak samo jak inne umowy zawarte między Sprzedawcą a Kupującym są interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Ostatnia aktualizacja tego dokumentu: 21.02.2015